Frida Kahlo

Fundación Caixa Galicia en Santiago, 2005.