Social

Aviso Legal

Aviso legal e condicións de uso

En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa que é titular do sitio web WWW.CREARTESC.ES

De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa dos seguintes datos:

O titular deste sitio web é CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, con CIF B70203518 e domicilio social en R/ CURROS ENRÍQUEZ, 5 1ºB LOCAL 3 15002 A CORUÑA, inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 3351 folio 91 folla C-45105 e inscrición 1ª. O enderezo de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@creartesc.es.

Usuario e réxime de responsabilidades

A navegación, acceso e uso por este sitio web de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL confire a condición de usuario, pola que se aceptan todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.

O sitio web www.creartesc.es de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:

A veracidade e licitude das informacións aportadas polo usuario nos formularios estendidos para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos polo sitio web.

O uso da información, servizos e datos ofrecidos por CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo podan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.

Política de enlaces e exencións de responsabilidade

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poda acceder a través dos enlaces establecidos no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outros sitios da rede. Do mesmo xeito, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio dos enlaces.

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios desta web, que puideran derivarse da navegación por ela. En consecuencia, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL no se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

Modificacións

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido deste sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo, ou nas condiciones xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo no que se encontren publicadas na web e até que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.

Cookies

Unha Cookie é un ficheiro que se descarga no seu ordenador ao acceder a determinadas páxinas web. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteña e da forma na que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario.

As cookies son esenciais para o funcionamento de internet, aportando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da nosa web

Segundo o disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa que na presente web se utilizan cookies propias e de terceiros coas finalidades descritas a continuación:

 • COOKIES DE ANÁLISE propias, de sesión e persistentes que permiten a análise vinculada á navegación realizada polo usuario coa finalidade de levar un seguemento de uso da páxina web así como realizar estatísticas dos contidos máis visitados, número de visitantes, etc.
 • COOKIES DE PERSONALIZACIÓN que permiten ao usuario unha navegación personalizada pola website conforme ao seu idioma.

Do mesmo xeito, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa ao usuario de que ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

A continuación proporcionámoslle os enlaces de diversos navegadores, a través dos cales poderá realizar dita configuración:

Firefox dende aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome dende aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer dende aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Safari dende aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera dende aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS non se fai responsable nin do contido nin da veracidade das políticas de privacidade que poidan ter os terceiros mencionados nesta política de cookies.

Protección de datos

De conformidade co que establece a Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa aos usuarios do seu sitio web www.creartesc.com que os datos persoais recabados pola empresa, mediante os formularios sitos en dito sitio web, serán introducidos nun ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, coa finalidade de poder facilitar, axilizar e cumprir os compromisos establecidos entre ambas partes.

Do mesmo xeito, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito á dirección: C/ CURROS ENRÍQUEZ, 5 1ºB LOCAL 3 15002 A CORUÑA ou ben ao enderezo electrónico info@creartesc.es.

Mentres o usuario non comunique o contrario a CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, esta entenderá que os seus datos non foron modificados, que o usuario se compromete a notificar a CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL calquera variación e que CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL ten o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

Redes sociais

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa aos usuarios, que procedeu a crear unha páxina na rede social FACEBOOK e outra páxina na rede social YOUTUBE baixo a denominación de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS, coa finalidade principal de publicitar produtos e servizos inherentes á temática de dita actividade.

Se o usuario dispón dun perfil na mesma Rede Social e decidiu unirse á páxina creada por CREARTE SERVICIOS CULTURAIS SL, mostra así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil.

O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Rede Social, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade.

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia Rede Social. Non son incorporados a ningún ficheiro.

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

 • Acceso: Virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso a información dos perfiles dos usuarios.
 • Rectificación: Só porá satisfacerse en relación a aquela información que se encontre baixo o control de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina.
 • Normalmente, este dereito deberá exercelo ante a Rede Social.

Cancelación e/ou Oposición: Como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se encontre baixo o control de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL realizará as seguintes actuacións:

 • Acceso á información pública do perfil.
 • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina.
 • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da Rede Social.
 • .Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario

O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

Publicacións

O usuario, unha vez unido á páxina de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, poderá publicar nesta última comentarios, enlaces, imaxes, fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola Rede Social. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular destes, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, nin que infrinxan, violen ou conculquen os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL resérvase o dereito a retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario.

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL non se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario.

O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade. As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL pero si que permanecerán na Rede Social.

Concursos e promocións

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL resérvase o dereito a realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da Rede Social, serán publicadas nesta. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación.

A Rede Social non patrocina, avala nin administra, de modo ningún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

Publicidade

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL utilizará a Rede Social para publicitar os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE.

Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informado da súa actividade.

A continuación detallamos o enlace á política de privacidade de cada Rede Social:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Youtube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html

Propiedade intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial derivados de todos os textos, imaxes, así como dos medios e formas de presentación e montaxe deste sitio web pertencen, por se ou como cesionaria, a CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, coma os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En cumprimento da Lei da Propiedade Intelectual, prohíbese expresamente a reprodución, distribución, comunicación e utilización da totalidade ou parte dos contidos do seu sitio web sen o consentimento expresou de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL.

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL resérvase, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida deste sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición dos xulgados ou tribunais da localidade da Coruña, España.

Política de accesibilidade

No desenvolvemento da páxina web de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS tívose en conta a necesidade de crear un entorno accesible, cos obxectivos de facilitar o acceso de todas as persoas, optimizar as dinámicas e ofrecer unha experiencia de usuario satisfactoria.

Para isto, desenvólvese esta web con respecto ás seguintes pautas:

 • Uso dos estándares W3C.
 • Gramática XHTML Strict e CSS 2.1.
 • Pautas de Accesibilidade para Contido Web (WCAG nivel AA).

Estándares

A web de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS está desenvolvida con respecto a un nivel de accesibilidade AA.

Se durante a navegación atopou algún contido ou funcionalidade que non respecte as pautas descritas, agradecémoslle nolo faga saber a través do enderezo electrónico info@creartesc.es.