Anticorpos. Fernando & Humberto Campana 1989-2009.

Fundación Barrié na Coruña, 2010.