Be smart and learn through art!

As imaxes artísticas son unha ferramenta potentísima para a exploración visual e a expresividade emocional, verbal e física. Aproveitamos ese potencial para, empregando dinámicas CLIL (Content and Language Integrated Learning) e TPR (Total Physical Response), apoiar o uso e a comprensión da lingua inglesa. Podedes escoller entre a arte de Leonardo da Vinci, Velázquez, Van Gogh, Picasso, Luís Seoane e o Pop Art! Idades: de 8 a 12 años e de 12 a 18 anos Duración: 75 minutos aprox. Máximo de participantes: 30