Día Internacional de la Mujer

Deseño e execución de actividades de concienciación para conmemorar a xornada do 8 de marzo para a Concellaría de Servizos Sociais da Coruña. No 2014 incluíron un curso de formación de docentes sobre estereotipos de xénero e medios de comunicación, un safari fotográfico de estereotipos sexistas e un obradoiro de contrapublicidade.