Educación artística para profesores e educadores de museos

Cursos de formación para docentes que queren empregar a educación artística como ferramenta educativa de maneira transversal na aula, traballando contidos curriculares dende unha perspectiva creativa e desenvolvendo habilidades emocionais. Conducimos charlas e cursos con alumnado universitario sobre a profesión dos educadores de museos. A Facultade de Ciencias da Educación (UDC), a Fundación Barrié e o master de Servizos Culturais (USC) contaron cos nosos cursos de educación artística no 2013 e 2014.