O museo e a cidade

Visitas comentadas para turistas e poboación local que integran a arquitectura e a historia das cidades e as poñen en conexión coas coleccións museísticas. O Museo de Belas Artes da Coruña, en colaboración coa Oficina de Turismo da Xunta de Galicia, confiou a Crearte a execución destes itinerarios no verán do 2004.